niebieska ramka logo Selltech
Fragment grafiki - cień Górny baner z napisem: Pneumatyka, Hydraulika Siłowa, Łożyska
Zapytanie ofertowe
 
Byliśmy, jesteśmy, będziemy.

Byliśmy nawet wtedy , gdy o nas nie wiedziałeś - działamy od 1991 roku.

Jesteśmy po to, żeby rozwiązywać wspólnie Twoje problemy. Znajdziemy i dostarczymy towar, którego poszukujesz.

Będziemy działać dla Ciebie i za Ciebie, abyś mógł poświęcić się innym sprawom.

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne są przeznaczone do przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych.
Obciążenia osiowe mogą przenosić tylko w jednym kierunku.
Aby zredukować siły osiowe powstające w wyniku obciążenia promieniowego należy zastosować drugie łożysko, o przeciwnym kierunku działania, które przejmie powstałe obciążenia.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dostępne z kątami działania:
15º - oznaczenia za numerem podstawowym litera C
25º - oznaczenia za numerem podstawowym litera A
40º - oznaczenia za numerem podstawowym litera B

Oznaczenia łożysk 50..; 718..; 719..; 72..; 73..; 74..; 79..
Średnice wewnętrzne od 10 mm - 240 mm
Średnice zewnętrzne od 30 mm - 440 mm


Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe odpowiadają pod względem budowy łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układzie O.
Łożyska te mogą przejmować obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe dostępne z kątami działania:
25°; 35°; 45°;

Oznaczenia łożysk 32..; 33..
Średnice wewnętrzne od 10 mm - 110 mm
Średnice zewnętrzne od 30 mm - 240 mm 
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe

Łożyska kulkowe jednorzędowe, dwukierunkowe mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Łożyska te mają pierścień wewnętrzny dzielony, co umożliwia zastosowanie dużej liczby kulek, przez co zwiększa się jego nośność. Łożyska są rozłączne i dlatego pierścień zewnętrzny z wieńcem kulek może być osobno zabudowany.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe dostępne z kątem działania 35°.

Oznaczenia łożysk QJ2..; QJ3..
Średnice wewnętrzne od 17 mm - 220 mm
Średnice zewnętrzne id 40 mm - 400 mm
Łożyska do wrzecion - superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne

Łożyska do wrzecion stanowią specjalne wykonanie łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych. Różnią się od nich jednak kątem działania, tolerancjami oraz wykonaniem koszyka.

Łożyska kulkowe skośne do wrzecion dostępne z kątami działania 15° oraz 25°

Oznaczenia łożysk - wg producentów
Średnice wewnętrzne od 10mm - 200 mm
Średnice zewnętrzne od 22mm - 310 mm

Przykładowe układy łożysk

Układ "O". W układzie tym linie działania nacisków przecinają oś łożyska w punktach oddalonych od siebie, tak więc czynna odległość pomiędzy środkami łożysk jest zwiększona. Obciążenia osiowe i poprzeczne mogą być przenoszone w każdym kierunku z zachowaniem dobrej sztywności osiowej i poprzecznej. Jest możliwe również przenoszenie momentów działających w płaszczyźnie przechodzącej przez oś łożyska.Układ "X". W układzie tym linie działania nacisków przecinają oś łożyska w dwóch punktach leżących stosunkowo blisko siebie co powoduje, że czynna odległość pomiędzy środkami łożysk jest zmniejszona. Obciążenia promieniowe mogą być przenoszone w każdym kierunku, ale ma on gorszą niż w układzie "O" zdolność przenoszenia obciążeń momentem w płaszczyźnie przechodzącej przez oś łożyska. Układ ten jest generalnie stosowany tam gdzie nie może być uzyskana precyzyjna współosiowość.
Montowanie łożysk w układzie "X" powoduje ograniczenie zdolności obrotowej.


Układ Tandem
. W układzie tym linie działania nacisków w obu łożyskach są równoległe, obciążenie promieniowe i osiowe są równomiernie rozłożone na każde z łożysk.
Ponieważ łożyska zestawione w układzie "Tandem" mogą przejmować obciążenia wzdłużne działające tylko w jednym kierunku, w przypadku występowania obciążenia działającego w kierunku przeciwnym konieczne jest zastosowanie jeszcze jednego (trzeciego) łożyska.