Informacje ogólne

Informacje ogólne

Producenci łożysk w różny sposób oznaczają swoje wyroby. Przedstawione porównania mają pomóc w doborze odpowiedniego łożyska.
W opracowaniu pominęliśmy oznaczenia, które dotyczą uszczelnienia łożyska, ze względu na szeroką znajomość tematu wśród użytkowników, jak również oznaczenia specjalne, których dobór jest uzależniony od indywidualnych potrzeb.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

Oznaczenia:
A – kąt działania 30° w łożyskach kulkowych skośnych
A5; ACD; E -kąt działania 25° w łożyskach kulkowych skośnych
B – kąt działania 40° w łożyskach kulkowych skośnych
B – kąt działania 25° w łożyskach kulkowych skośnych dwurzędowych
BG; BETNU; B(E)C; BUA – kąt działania 40° w łożyskach kulkowych skośnych przeznaczonych do uniwersalnej zabudowy
C; CD – kąt działania 15° w łożyskach kulkowych skośnych

C1 – luz łożyska mniejszy niż C2
C2 – luz łożyska mniejszy niż normalny
C3 – luz łożyska większy niż normalny
C4 – luz łożyska większy niż C3
C5 – luz łożyska większy niż C4

P4 – klasa dokładności 4 wg ISO (lepsza niż p5)
P5 – klasa dokładności 5 wg ISO (lepsza niż p6)
P6 – klasa dokładności 6 wg ISO
SP – klasa dokładności odpowiadająca w przybliżeniu klasie p5, dokładność obrotu odpowiada w przybliżeniu klasie P4
UP – klasa dokładności odpowiadająca w przybliżeniu klasie p4, dokładność obrotu większa niż w klasie P4

QE6 – standardowa jakość łożysk w maszynach elektrycznych
C6 lub Q66 – poziom szumu niższy niż normalny
S lub QE5 – poziom szumu niższy niż C6

F – koszyk masywny stalowy lub ze specjalnego żeliwa
J – koszyk tłoczony z blachy stalowej (nie podaje się w oznaczeniu łożyska)
L – koszyk masywny ze stopu lub lekkiego metalu
M – koszyk masywny mosiężny
T – koszyk z teksolitu
TN lub TVP2 lub TNG – koszyk z poliamidu wzmocniony włóknem szklanym

Close Menu